Evenemangssökning

työpajat ja kurssit syksy 2016
20.9.–29.11.2022

Skaparglädje för alla och envar, likväl barn som vuxna!

Museum
Kuralan kylämäki syysloma
18.–20.10.2022

Vardagens höstsysslor som på 1950-talet, utelekar och skaparglädje i verkstaden.

 

Museum