Evenemangssökning

Valokuvissa Mestarinkatu sekä Hepokulta-näkymä
2.6.–29.7.2021

Bryggmaninstitutets temaår om bostadsarkitektur öppnas med en utställning i huvudbibliotekets utrymmen om bostadsarkitektur 1900-talets Åbo.

Utställningar
Svenska bokcirkeln
15.3.2022 18.00

Januari-samlingen är i zoom. Länken kan erhållas från bokcirkelns ledare.

Litteratur