Evenemangssökning

3.4.–23.5.2021

I Elli Vuorinens stop motion–animation granskas begreppet orörlig verksamhet ur olika perspektiv, där museiföremål från hela världen reflekterar över vardagliga utmaningar.

Filmer, Museum, Utställningar