11.11.2021–19.2.2022

19.2.2022 18.00

Hundarnas historiepjäs (Koirien näytelmä historiasta)

Ett tvåspråkigt, muntert kompisäventyr, en tidsresa för hela familjen!

Hundarnas historiepjäs är en lustig och empatisk strapats på 1500-1800-talen och i nutid. Pjäsen börjar med en spirande vänskap. Två gestalter bekantar sig med varandra och undrar hur det är möjligt att bibehålla vänskapen genom flera århundraden. Under färden genom tiden och besök i Åbo slott och Åbo domkyrka kan vi få svar på många frågor: hur gaffeln kom till Finland, hur postväsendet fungerade i tiderna, vad häxjakt och stora ofreden betydde, vad en soldat i finska kriget önskade sig allra mest samt vad som har vuxit på Hundbackas gård redan i århundraden.

Pris

10€ - 38,50€

Arrangör: 
Åbo Svenska Teater
02 277 7377
Plats: 
Åbo Svenska Teaters huvudscen
Adress: 
Aurakatu 10
Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: