8.1.–6.2.2022

Hillbom et all / I want to belong to the living

I want to belong to the living står för en önskan att levandegöra fragment ur det förflutna.

I want to belong to the living står för en önskan att levandegöra fragment ur det förflutna. I kanaliserad och omvandlad form blir de animerade spillror av någonting vagt bekant. Titeln refererar till kroppens längtan efter odödlighet. En fantasi om skulpturer som längtar efter att vidröras. Som när John Berger söker det levande i grekiska skulpturer.

Vi vill möjliggöra en taktil omläsning av det förflutna, där den enskilda konstnärens verksamhet ibland är höljd i dunkel, ibland synlig. På utställningen i Åbo Konsthall vill vi presentera nya arbeten som möjliggör en lek mellan objekt, konstnär och aktörskap i gallerirummet, och i vidare bemärkelse en känsla av historieskrivning.

Pris

Gratis evenemang
Arrangör: 
Åbo Konsthall
040 350 1954
Plats: 
Åbo Konsthall
Adress: 
Vanha Suurtori 5, Turku
Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: 
Event Instagram page: