12.11.–19.12.2021

Konstnärsgillets i Åbos 97:e årsutställning

Konstnärsgillet i Åbo rf:s årsutställning är en nästan hundraårig tradition. Årsutställning 2021 är den 97:e i ordningen.

Årsutställning 2021 är den 97:e i ordningen och föregicks av en öppen ansökan för konstnärer och konstnärsgrupper i Egentliga Finland. För många konstnärer i början av sin bana är Konstnärsgillet i Åbos årsutställning det första tillfället att visa upp sina verk. För konstpubliken i Åbo erbjuder den en glimt av vad som just nu händer på konstfältet.

Årsutställningens karaktär påverkas alltid av kuratorn. I år valdes verken till utställningshelheten av bildkonstnären och lektorn i bildkonst Antero Paavola, som bland det väldiga antalet ansökningar, 165 stycken, utsåg verk av inalles 90 konstnärer. Utställningen är alltså en ymnig presentation av verk med varierande tekniker och teman; från traditionella målningar till installationer, assemblage och ljudkonstverk som breder ut sig i omgivningen.

Pris

Gratis evenemang
Arrangör: 
Åbo Konsthall
040 350 1954
Plats: 
Åbo Konsthall
Adress: 
Vanha Suurtori 5, Turku

PARKERING Åbo Konsthall har ingen egen parkeringsplats men exempelvis området kring Domkyrkotorget och Tavastgatan finns möjlighet till parkering mot normal avgift enligt stadens taxa. TILLGÄNGLIGHET Åbo Konsthall är tillgängligt för såväl funktionshindrade, som barnvagnar och besökare med rollator. Den trappfria entrén finns på baksidan av huset, via bakdörren på innergården. Ring på dörrklockan!

Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: 
Event Instagram page: