""
6.–30.11.2020

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

Följ läsfåglarna och flyg mot sagornas stigar med böckernas vingar!

Delta i barnboksorienteringen på november och hitta nya sagovärldar! På orienteringsbanorna finns olika funktionella uppgifter där orienterare får bekanta sig med den mångsidiga världen av barnlitteraturen samt den omfattande biblioteksservicen i Åbo. Uppgifterna är riktade till barn i dagisålder samt första- och andraklassister.

Det finns fem olika orienteringsbanor runtom i Åbo. Banorna är ungefär en kilometers långa utebanor och dem kan gås även med barnvagn. Vid sidan av att bekanta sig med barnlitteraturen får orienterare också bekanta sig med olika stadsdelar och motionsbanor i Åbo samt stadens fina närnatur.

Barnboksorienteringen är startjippot för Rikta dig till läsning! -projektet av Åbo stad. Projektet är ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syfte att främja barnens läskunnighet och -lust. Projektet är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet.

Vänligen kom ihåg att du får delta i orienteringen endast om du är frisk. Följ Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer att använda ansiktsmask, hygien- och hostregler och håll tillräckliga säkerhetsavstånd.

Ytterligare uppgifter och närmare instruktioner finns på webbsidan (https://blog.edu.turku.fi/laskunnighet/) samt på orienteringsbanorna.

Kom med och hitta nya bokbekantskaper!

Pris

Gratis evenemang
Arrangör: 
Rikta dig till läsning! -projekt, Bildningssektorn, Åbo stad

Banornas startpunkter

  • Katarina: parkeringsområdet för Katarinas naturstigar, Sigridsstigen 5
  • Laustis: Laustestigen, P-platser framför Laustis bibliotek, Rådsgatan 7
  • Pansio: framför Pansio bibliotek, Pansio biblioteks P-platser, Pernovägen 29
  • Runosbacken: i korsningen av Lantvärnsgatan och Tapperstigen, gatuparkering på Lantvärnsgatan
  • Vårdbergsparken: Vårdbergets lekplats, Vårdbergsgatan 2
Webbplats: