14.–16.4.2023

Åbo Skärgårdsmarknad

Fiskdelikatesser på manga sätt.

Åbo Skärgårdsmarknad är ett direktförsäljningstillfälle för yrkesfiskarna, skärgårdens och kustens primärproducenter och övriga producenter och försäljare av fiskprodukter. Dessutom finner man på marknaden ett begränsat antal övriga till temat lämpliga försäljnings- och förevisningsplatser.

Pris

Arrangör: 
Åbo Fiskmarknadsförening rf
040 545 8628
Adress: 
Läntinen Rantakatu 37

Vid Aura ås strand från Martinsbron mot hamnen

Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: