12.2.–14.3.2021

Ord och Inga Visor

"I verken bildar ord och bild tillsammans en bit av sin skapares liv."

Projektet Ord och Inga Visor har under sina snart två verksamhetsår hunnit samla hundratals barn, ungdomar och vuxna som deltagit i verkstäder. I Åbo Konsthall visas nu projektets tredje utställningshelhet, som består av arbeten som kommit till under verkstäderna i Hannunnitty skola i Hansängen hösten 2020. Margarita Rosselló Ramón som fungerade som handledare berättar om verkstäderna med skolelever i Hansängen:

"I verken bildar ord och bild tillsammans en bit av sin skapares liv. En del av eleverna började med att fotografera och andra började med ordkonsten. Eleverna valde ord som hade betydelse för dem. Orden valdes för att de lät trevliga eller för att de betydde någonting viktigt. De gav en vink om deltagarnas hobbyer, favoriträtter och drömmar. Via det valda ordet gick vi vidare till olika språk och funderade på hur de påverkade orden. När vi arbetade med foto använde vi nålhålskamera för att undersöka skolmiljön, det vill säga elevernas vardagsmiljö."

Projektet Ord och inga visor som startade år 2019 och drivs av Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo är inriktat på att skapa naturliga sätt att öka kommunikationen mellan språkgrupper, när människor med olika modersmål möts inom skapande verksamheter.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Pris

Gratis evenemang
Arrangör: 
Åbo Konsthall
040 350 1954
Plats: 
Åbo Konsthall
Adress: 
Vanha Suurtori 5, Turku
Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: 
Event Instagram page: