11.2.–16.5.2021

Relations with the Sea

Ny utställning vid Forum Marinum utforskar vår relation till havet – en dialog mellan konst och vetenskap.

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I utställningen Relations With the Sea vid Forum Marinum i Åbo utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och Åbobaserade naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet. Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom fotografier som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.
Besökarna får samtidigt utforska relationerna till havet på ett personligt plan, genom minnen, känslor och associationer.

De fotografiska motiven är hämtade från Åbolands och västra Nylands skärgård, men temat är allmänmänskligt och globalt.

Utställningen öppnar den 11 februari 2021 i Forum Marinum, Slottsgatan 72, och pågår till den 16 maj 2021. Forum Marinum har tagit i bruk ett system för förhandsbokning som med hänsyn till coronarestriktioner gör det lättare planera ett tryggt museibesök.

Pris

Plats: 
Forum Marinum
Adress: 
Linnankatu 72, Turku
Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: 
Event Instagram page: