4.6.–15.8.2021

Jacob Hashimoto | Works

Makasiini Contemporaryssa esillä Jacob Hashimoton uusi upea näyttely!

Vuonna 1953 venezuelalainen taiteilija Gego kirjoitti geometrisesta abstraktiosta: ”Viivojen suhteet eivät synny näkemisen todellisuudesta eivätkä liioin tietämisen todellisuudesta. Kuva hämärtää todellisuuden.” Gegon ripustettujen lankateosten lailla myös Jacob Hashimoton leijat – maalatuista ja painetuista riisipaperiamuleteista ripustamalla koostetut teokset, joista muodostuu väreileviä abstrakteja maisemia – haastavat sekä puhtaan ruudukkomuodon sekä tuen ja alustan hierarkkiset käsitteet.

Kuten Hashimoton aikaisemmat leijat Makasiini Contemporaryssa, tämänkertaiset kahdeksan työtä liikkuvat ympäröivien sattumanvaraisten muuttujien mukana: ilmavirtaus tai tärinä voi saada riippuvat ympyränmuotoiset moduulit liikkeeseen, jolloin teoskokonaisuus muuttuu väräjävän epämääräiseksi. Teokset ovat meditaatioita tavoista, joilla erilliset osaset muodostavat yhden hahmon.

Hashimoto on tehnyt leijat vuonna 2020 ja vuoden 2021 alussa pandemian muovatessa uudelleen käsityksiämme henkilökohtaisesta ja yhteisestä tilasta, viestintätavoista ja keskinäisestä riippuvuudestamme. Eristyksissä olimme entistä riippuvaisempia maailmaa esittävistä kuvista, ja ne alkoivat hämärtää todellisuutta ja jopa korvata sitä. Ensimmäistä kertaa ateljeessaan yksin työskennellyt Hashimoto sai huomata työtapansa pirstaloituvan ja hidastuvan. Kun hän työskenteli yhdessä avustajiensa kanssa, joista jokainen osallistui työhön omassa erillisessä työtilassaan, syntyi uutta kuvallista sanastoa.

Esillä olevat asetelmat viittaavat Rorschachin testeihin ja mandaloihin – kuviin, joiden tarkoituksena on järjestää ja suodattaa havainnoinnin ja tulkinnan prosesseja, kuviin jotka liittävät yksityisen kokemuksen yhteisölliseen ja kosmiseen järjestykseen. Painettujen moduulien kuviot ovat milloin läpinäkyviä, milloin läpinäkymättömiä, ja niiden aiheet vaihtelevat kasvisolukkoa esittävistä kuvista lehtiaiheisiin ja tähtikuvioihin. Runsaassa monimuotoisuudessaan Hashimoton leijat ilakoivat näkemisen ja tietämisen välisessä tilassa.

Hinta

Tapahtuma on maksuton
Tapahtumajärjestäjä: 
Makasiini Contemporary
050 325 9444
Tapahtumapaikka: 
Makasiini Contemporary
Tapahtuman osoite: 
Tuomiokirkonkatu 6, 20500 Turku
Tapahtuman FB-sivu: 
Tapahtuman verkkosivusto: 
Tapahtuman Instagram-sivu: