11.2.–16.5.2021

Relations with the Sea

Forum Marinumin uusi näyttely tarkastelee ihmisen suhdetta mereen taiteen ja tieteen dialogin avulla.

Kaikki elämä maapallolla on riippuvaista merestä. Meren ekosysteemit tuottavat happea, säätelevät ilmastoa, kierrättävät ravinteita ja antavat meille ruokaa. Meri tarjoaa meille myös monia muita hyötyjä, jotka ovat yhtä merkityksellisiä mutta vaikeammin mitattavia. Meri on elämysten, inspiraation ja virkistyksen lähde.

Turun Forum Marinumissa esillä olevassa Relations with the Sea -nimisessä näyttelyssä sisällöstä vastanneet Åbo Akademin tutkija, meribiologi Anna Törnroos-Remes ja turkulainen luontovalokuvaaja Niclas Rantala tarkastelevat ihmisen suhdetta mereen. Näyttelyssä taide ja tiede keskustelevat keskenään. Rantalan dokumentaariset valokuvat havainnollistavat ihmisen ja meren nykysuhdetta monesta eri näkökulmasta. Useimmissa kuvissa keskiössä on eläinmaailma, ei ihminen. Tiede ja taide nivoutuvat yhteen valokuvissa, jotka tuovat esiin erilaisten suhteiden merkityksen meribiologian tutkimuksessa ja merenhoidossa. Näyttelyvieraat voivat pohtia henkilökohtaisia suhteitaan mereen muistojen, tunteiden ja mielleyhtymien kautta.

Valokuvien aiheet ovat Turunmaan ja Länsi-Uudenmaan saaristoista, mutta teema on yleisinhimillinen ja maailmanlaajuinen.

Näyttelyyn voi tutustua Forum Marinumissa (Linnankatu 72, Turku) 11.2.–16.5.2021. Museo on ottanut käyttöön museovierailun ennakkovarausjärjestelmän, jonka tarkoitus on sujuvoittaa turvallisen vierailuajankohdan ennakointia koronarajoitusten keskellä.

Hinta

Tapahtumapaikka: 
Forum Marinum
Tapahtuman osoite: 
Linnankatu 72, Turku
Tapahtuman FB-sivu: 
Tapahtuman verkkosivusto: 
Tapahtuman Instagram-sivu: