Saavutettavuusseloste, Turun seudun tapahtumakalenteri

Tämä seloste on laadittu 7.9.2020

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode 7.4.2020

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Turun seudun tapahtumakalenteri -sivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Saavutettavuuden tila ja tulevaisuus: 

Turun seudun tapahtumakalenteri täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Turun kaupungissa on käynnistynyt keväällä 2020 valtiovarainministeriön tukema tapahtuma- harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittämishanke.

Hankkeessa parannetaan tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua panostamalla valtakunnallisesti semanttisesti yhtenevään sisältöön, teknologisesti yhteentoimiviin Linked Events -pohjaisiin ratkaisuihin ja sisältöjen näyttämiseen kohderyhmiä palvelevasti. Hanke tuottaa nykyisen Turun seudun tapahtumakalenterin tilalle toimivamman käyttöliittymän, jonka kautta tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdata on saatavilla tiedonhallintalain mukaisesti ja saavutettavasti.

Linked Events -kehittäminen on aloitettu huhtikuussa 2020 ja teknologinen kehittäminen etenee vaiheittain. Ensimmäisenä kehityskohteena on nykyisen syöttölomakkeen korvaava uusi tapahtumien tarjoamisen käyttöliittymä. Käyttöliittymän ensimmäinen testiversio löytyy osoitteesta: https://testilinkedevents.turku.fi Käyttöliittymän saavutettavuuteen on kiinnitetty alusta asti runsaasti huomiota ja testiversion saavutettavuutta auditoidaan parhaillaan.

Käynnissä oleva kehittäminen mahdollistaa datan liikkumisen avointen rajapintojen kautta, jolloin tapahtumatieto ei ole lukittu vain yhteen käyttöliittymään, vaan sitä voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa. Taustaratkaisut toteutetaan huolella, jotta on mahdollista panostaa myös aidosti käyttäjää palvelevaan saavutettavaan kalenterinäkymään.

Käynnissä olevan aktiivisen kehittämisen takia tähän vuonna 2015 julkaistuun Drupal7-pohjaiseen Turun seudun tapahtumalenteriin ei toteuteta auditointiraportissa esiin nousseita teknisiä saavutettavuuskorjauksia vaan rakennetaan tapahtumakalenteri valtakunnallista Linked Events -kokonaisuutta palvelevaksi. Toteutus ei näin ollen ole alustariippuvainen. Varsinainen kalenterinäkymä hakuineen uudistetaan siis täysin vuoden 2021 aikana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia Turun seudun tapahtumakalenterissa (WCAG-kriteerien mukaan): 

Otsikkotasot ja lomakekentät
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita sekä verkkopalvelun sisältösivuilla että PDF-lomakkeissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Kaikkia lomakekenttiä ja niiden nimilappuja ei ole ohjelmallisesti yhdistetty. Myöskään lomakekenttien täyttöohjeet eivät ole täysin saavutettavia näppäimistö- ja ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1, 1.4.13)
Kontrastit ja kuvat
 • Sivuilla on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.11)
 • Kontrasti on riittämätön esimerkiksi graafisten objektien osalta sekä tekstin ja taustan välillä yksittäisen tapahtuman sivulla, tapahtuman syöttösivulla sekä pääsivulla.
 • Kaikilla kuvilla ei ole tekstivastineita.
Sivun yläosa ja hakutoiminto
 • Etusivun yläosan skaalautumisessa havaittiin lievää ongelmallisuutta.
 • Sivun alussa on visuaalisesti näkymätön hakutoiminto ’Etsi tapahtumista ja harrasteista’.
 • Ruudunlukijaa käytettäessä on vaikeaa hahmottaa miten "Etsi"-kenttää käytetään ja miten hakutuloksiin siirrytään hyppylinkkiä käyttäen. 
 • Sivun päänavigaatiota (Tapahtumat ja harrastukset) ei olla merkitty siten että ruudunlukijakäyttäjä yksiselitteisesti ymmärtäisi linkkien ajavan tätä asiaa. Myöskään valittua kohdetta ei olla ohjelmallisesti merkitty.
 • ’Lisää tapahtumasi’-painikkeen linkkiteksti ei ole kuvaava.
 • Karusellin somejakopainikkeilla ei ole tekstivastineita ja painikkeille on määritelty vain englanninkieliset title-määritykset

Nämä eivät kuulu lainsäädännön piiriin

Tällä verkkosivustolla on videoita ja podcasteja, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivustollamme?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan Turku.fi-verkkopalvelun ja sen erillissivustojen saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Tämän sivuston osalta turku.fi:n osana saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan 23.9.2020.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Turun kaupungin yleisissä asiointipisteissä:

 • Skanssin Monitorissa (Skanssinkatu 10, 20730 Turku, puhelin 040 160 4556)
 • Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, 20100 Turku)
 • Kirjastoissa on mahdollisuus saada digitukea

Turun kaupungin verkko- ja digipalvelujen saavutettavuutta tarkastellaan jatkuvasti

Turun seudun tapahtumakalenterista ja Turku.fi-verkkopalvelusta vastaa Turun kaupunki. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat arvioivat kaupungin nykyiset digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle kunkin palvelun osalta.

Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen. Kaupungissa on käynnissä projekti Saavutettavuuslain vaatimusten täyttäminen kesään 2021 saakka.

Tämä verkkosivusto on julkaistu
1.7.2015

Asiasanat: