Evenemangssökning

Vihreä Wampula
2.–3.9.2017

Museet fylls av glada ljud och livligt hålligång! Vi ser utställningen tillsammans, på barnens villkor. 

Museum
Suomen neito WAMbience-tapahtumassa
7.–8.10.2017

Under WAMbience fylls museets aula och salar för ett veckoslut av elektronisk musik, performance, ljud- och videokonst, liveuppföranden och verkstäder för barn och vuxna. 

Musik, Museum, Teater och annan utförande konst