2.–24.2.2019

LANDSRÄTTEN

Nya Åbo konsthall spirar ur en jordmån där stadslivets och industrins, de borgerliga sedernas och brukens, konsumtionskulturens, förvaltningens och lagens, den internationella handelns och kolonialismens rötter och spår bildar skikt på skikt.

Konsthallens hus har under sin över 150-åriga historia hyst bland annat en skjort- och paraplyfabrik och polisinrättningens gym. På samma plats stod en gång rådhuset, kärnan i den lokala förvaltningen. I de kringliggande kvarteren fick urbaniseringens historia i Finland sin början och framför konsthallen öppnar sig ett torg som, när sjöfarten öppnade förbindelser med omvärlden blev ett betydande handelscentrum och en mötesplats för kulturer i flera århundraden. Konsthallens öppningsutställning närmar sig därför nuet via ett mångfasetterat prisma som avspeglar platsens historia.

Konstnärer är Simo & Tuike Alitalo, Saara Ekström, Liinu Grönlund, Terike Haapoja, Harrieliveart, Saara-Maria Kariranta & Jarmo Ilmari Somppi, Mari Keski-Korsu, Lasse Lecklin, Sari Palosaari, Arja Renell, Leena & Oula Valkeapää.

Öppet: on-sö kl. 12–18

Pris: 

Taidehalliin vapaa pääsy, tervetuloa!

Arrangör: 
Åbo Konsthall, Konstnärsgillet i Åbo, Fotocentrum Peri
040 350 1954
Plats: 
Åbo Konsthall
Adress: 
Vanha Suurtori 5, Turku
Webbplats: 
Evenemangs FB-sida: